Share |

Πρωτοβουλία Πολιτών Λογιστικού Ελέγχου του Δημόσιου Χρέους

Κάλεσμα για την Συνέλευση της Λισαβόνας

Οι περικοπές στις πιο βασικές από τις κοινωνικές λειτουργίες του Κράτους αιτιολογούνται με την ανάγκη για χρηματοδότηση των πληρωμών του Δημόσιου Χρέους. Τα μέτρα λιτότητας επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, κάνοντάς τους όλο και πιο φτωχούς μέρα με τη μέρα και υποβαθμίζοντας την πρόσβασή τους στην υγεία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την εργασία, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό και σε άλλους πυλώνες της δημοκρατίας.

Η κατανόηση της διάστασης και των χαρακτηριστικών του Δημόσιου Χρέους δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα αλλά και ένα απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη μελλοντικών στρατηγικών για την χώρα. Κάποια τμήματα του χρέους δεν είναι αποτελεσματικοί συμβιβασμοί εκ μέρους του Κράτους, και κάποια άλλα πιθανόν δεν είναι καν νόμιμα. Με τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, οι δεσμεύσεις που έχει αποδεχτεί ο οφειλέτης θα επαληθευτούν, σχετικά με την προέλευση, την νομιμότητα και την βιωσιμότητα του. Μια επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου από πολίτες θα πραγματοποιήσει αυτή την ανάλυση, διερευνώντας τις υποσχέσεις του δημόσιου τομέα σε εθνικούς και ξένους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού χρέους για το οποίο έχει εγγυηθεί το Κράτος.

Κατά την είσοδο της Τρόικα στην Πορτογαλία, το Πορτογαλικό Δημόσιο Χρέος είχε ξεπεράσει το 90% του ΑΕΠ. Το 2013, όταν υποτίθεται αυτή η παρέμβαση θα λήξει, το χρέος θα ξεπεράσει το 106% του ΑΕΠ εκείνης της χρονιάς. Εντωμεταξύ η παραγωγή πλούτου θα έχει υποχωρήσει στις τιμές που είχε μια δεκαετία τουλάχιστον πριν και η ανεργία θα φτάσει το 13%. Αυτές είναι οι προβλέψεις της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ χειρότερη. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στην κατάσταση της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.

Η ανικανότητα της Ευρωπαϊκής ηγεσίας, όπως έχει περίτρανα αποδειχτεί από την κατάσταση στην Ελλάδα, θέτει σε κίνδυνο το Ευρώ και όλο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η επιμονή στον δρόμο της λιτότητας οδηγεί σε μια νέα παγκόσμια ύφεση.

Μέχρι το τέλος της παρέμβασης της Τρόικα, η Πορτογαλία θα έχει ένα μεγαλύτερο Δημόσιο Χρέος και θα είναι φτωχότερη. Στο μεταξύ, οι πολιτικές που ακολουθούνται θα αφήσουν πίσω τους ίχνη καταστροφής και κοινωνικής οπισθοδρόμησης: διαλυμένες δημόσιες υπηρεσίες, έναν εκμηδενισμένο δημόσιο παραγωγικό τομέα, τεράστια ανεργία, χαμηλότερους μισθούς και οικογενειακές χρεοκοπίες. Σ’ αυτό το στάδιο, θα αναγνωριστεί η αδυναμία αποπληρωμής του δημοσίου χρέους και η αχρηστία των θυσιών , οι οποίες θα έχουν μόνο συμβάλλει στην επιδείνωση των προβλημάτων που υποτίθεται θα έλυναν, οδηγώντας την χώρα σε μια παρακμή χωρίς ορατό τέλος.

Θεωρούμε ότι η αποφυγή ενός τέτοιου σεναρίου δεν είναι μόνο πιθανή, αλλά επίσης επείγουσα και απαραίτητη. Προκειμένου να συμβεί αυτό, το πρόβλημα του δημόσιου χρέους θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ρεαλιστικά και με έναν τρόπο συμβατό με την προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων αξιών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπάρχει ανάγκη να αναγνωριστεί ότι το δημόσιο χρέος είναι μία μόνο από τις πολλαπλές δεσμεύσεις του Πορτογαλικού Κράτους. Εκτός από τις συμβολαιικές του υποχρεώσεις προς τους πιστωτές του, το κράτος έχει αναφαίρετα καθήκοντα προς τους πολίτες του, των σύγχρονων αλλά και των μελλοντικών γενεών. Το Πορτογαλικό Κράτος πρέπει να εγγυηθεί τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα, καθώς και από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα προηγούνται όλων των άλλων. Το να επιτρέπει κανείς τα δικαιώματα των πιστωτών να προέχουν των άλλων δικαιωμάτων είναι αθέμιτο, όχι μόνο ηθικά αλλά και νομικά.

Το Πορτογαλικό δημόσιο χρέος αναγκαστικά θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί και αυτό θα πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία του Πορτογαλικού κράτους, επιμηκύνοντας τις προθεσμίες και ελαττώνοντας τους τόκους και τα ποσά. Η αναβολή αυτής της απόφασης θα χειροτερέψει τις συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα θα ήταν πιο δύσκολο να επαναδιαπραγματευθούμε με το ΔΝΤ και την ΕΕ απ’ ό, τι θα ήταν χθες με τους πολλούς ιδιώτες πιστωτές και ο λογιστικός έλεγχος μπορεί να συμπεράνει ότι υπάρχουν τμήματα του χρέους που είναι αθέμιτα και θα έπρεπε να αποκηρυχτούν.

Έχοντας επίγνωση του επείγοντος μιας διαφορετικής προσέγγισης του προβλήματος του Πορτογαλικού Δημόσιου Χρέους οι υπογράφοντες προωθούμε την πραγματοποίηση μιας Συνέλευσης στην Λισαβόνα στις 17 Δεκεμβρίου 2011, ώστε να ξεκινήσει ένας λογιστικός έλεγχος του δημόσιου χρέους από τους πολίτες.

Καλούμε όλους σε κινητοποίηση ώστε να προετοιμαστεί αυτή η Συνέλευση, και σε συμμετοχή στις δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν εκείνη την μέρα και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν.

Σκοπός της Συνέλευσης είναι:

 1. να παρουσιαστούν σε όλους τους πολίτες νέα εργαλεία ελέγχου και παρέμβασης στην δημόσια ζωή τα οποία θα ενδυναμώσουν την δημοκρατία
 2. να κάνει εντελώς ξεκάθαρη προς όλους τους πολίτες την διαδικασία χρέωσης του Πορτογαλικού Κράτους και την παρούσα κατάσταση του δημοσίου χρέους
 3. να συζητήσει τις επιπτώσεις και να ταυτοποιήσει εναλλακτικές για την επίλυση του προβλήματος του δημοσίου χρέους
 4. να ξεκινήσει επισήμως την πρωτοβουλία για έναν λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους από τους πολίτες

Η συνέλευση αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. να καθιερώσει τις θεμελιώδεις αρχές που θα μορφοποιήσουν την διαδικασία λογιστικού ελέγχου
 2. να ορίσει τις μορφές οργάνωσης της διαδικασίας λογιστικού ελέγχου που θα αρθρώσουν μια ενεργή συμμετοχή πολιτών με συνεισφορές από ειδικούς
 3. να συγκροτήσει, να εκλέξει μέλη και να εξουσιοδοτήσει μια επιτροπή που θα προωθεί τον λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους από τον πολίτη
 4. να αναλύσει τις εμπειρίες από τον λογιστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε άλλες χώρες
 5. να συνδεθεί με άλλες πρωτοβουλίες για λογιστικό έλεγχο, δηλαδή αυτές της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, καθώς και με άλλες κινήσεις που διοργανώνουν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Πρωτοβουλίες Λογιστικού Ελέγχου
 6. να ψάξει για τεχνική υποστήριξη με οργανώσεις που έχουν συσσωρευμένη γνώση σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο σε διεθνές επίπεδο.
 7. να βρει τρόπους χρηματοδότησης της διαδικασίας λογιστικού ελέγχου.

Adelino Gomes, Albertina Pena, Alberto Jaime Marques Midões, Alberto Melo, Alcides Santos, Alda Mourão, Alexandre Abreu, Alexandre de Sousa Carvalho, Almerinda Bento, Amélia Batista Bento, Ana Benavente, Ana Cordeiro dos Santos, Ana Costa, Ana de Saint-Maurice Correia de Matos, Ana Feijão, Ana Gaspar, Ana Margarida Fernandes Esteves, André Albuquerque, André Couto, André Pires, Andrea Peniche, Anne Marie Delettrez, António Avelãs, António Baldaia, Antonio Barbosa Topa, António Borges Coelho, António Carlos Santos, António de Sousa Dias, António Gonzalez, António Manuel Lourenço Subtil, António Melo, António Monteiro Cardoso, António Pedro Dores, António Pinto Pereira, António Rodrigues Ascenção, António Serzedelo, António Teodoro, Armandina Maia, Armindo Carvalho, Armindo Rangém Fernandes, Bernardino Aranda, Bernardo Vilas Boas, Boaventura de Sousa Santos, Bruno Moraes Cabral, Carlos Bastien, Carlos Carujo, Carlos Loures, Carlos Luís Figueira, Carlos Oliveira, Carlos Trindade, Catarina Martins, Catarina Moreira, Cipriano Justo , Clarisse Canha, Cláudia Villalobos, Cristina Andrade, Daniel Oliveira, Deolinda Marques Dias Martin, Diana Andringa, Diogo Gaivoto, Domingos Lopes, Dora Fonseca , Eduardo Milheiro, Elísio Estanque, Emídio Ribeiro, Eugénia Pires, Eurico Figueiredo, Eva Santos, Fátima Ferreiro, Fernando Vicente, Fernando Felizes , Fernando Gomes, Fernando Rosas, Filipa Subtil, Filipe Carmo, Filipe Cordeiro, Florival Rogerio Neves Cordeiro, Francisco Alves, Francisco Miguel Venes, Guadalupe Simões, Gui Castro Felga, Guilherme da Fonseca-Statter, Gustavo Cardoso, Gustavo Pimenta, Helder Costa, Helena Cabeçadas, Helena Machado, Helena Maria Pinto Soares Costa, Helena Romão, Heloísa Perista, Henrique Borges, Henrique Santos Neves, Henrique Sousa, Hermes Costa, Hugo Dias, Hugo Evangelista, Ilda Coelho, Inês Rodrigues, Irene Rodrigues, Isabel Castro, Isabel Cluny, Isabel do Carmo, Isabel Guerra, Isabel Guerreiro, Isabel Lindim, Isabel Tadeu, Ivone Barracha, Januário Torgal Ferreira, Joana Lopes, Joana Louçã, Joana Manuel, Joana Neves, Joana Sales, João Almeida, João Azevedo, João Bernardo Weinstein, João Camargo, João Carlos Graça, João Pacheco, João Labrincha, João Machado, João Nuno Mineiro, João Ricardo Vasconcelos, João Rodrigues, João Teixeira Lopes, João Vasconcelos Costa, Joaquim Jordão, Joaquim Veiguinha, Jorge Bateira, Jorge Caleiras, Jorge Campos, Jorge Costa, Jorge Martins, Jorge Nascimento Fernandes, Jorge Pires da Conceição, José Amaral, José Castro Caldas, José Ferro, José Goulão, José Gouveia, José Gusmão, José Luís Peixoto, José Luís Villalobos Filipe, José Manuel Henriques, José Manuel Lopes Cordeiro, José Manuel Mendes, José Manuel Miguel Judas, José Manuel Pureza, José Manuel Rolo, José Manuel Sobral, José Maria Silva, José Paupério Fernandes, José Reis, José Reis Santos, José Soeiro, José Vitor Malheiros, Josina Almeida, Julieta Monginho, Júlio Marques Mota, Karin Gomes, Liberato Fernandes, Lídia Fernandes, Luís Bernardo, Luis Francisco Carvalho, Luís Mateus, Luís Moita, Luis Mouga Lopes , Luís Nuno Sousa Martinho Soares Barbosa, Luísa Costa Gomes, Luísa Lima, Luísa Schimdt, Luísa Teotónio Pereira, Magda Alves, Manuel Beirão Martins Guerreiro, Manuel Branco, Manuel Brandão Alves, Manuel Carlos Silva, Manuel Carvalho da Silva, Manuel Correia Fernandes, Manuel Dias, Manuel Loff , Manuel Soares, Manuela Silva, Manuela Tavares, Marco Marques, Margarida Antunes, Margarida Chagas Lopes, Maria da Conceição Moita, Maria da Conceição Rodrigues, Maria da Paz Campos Lima, Maria de Lurdes Domingues, Maria Eduarda Gonçalves, Maria Filomena Menezes Vaz da Fonseca, Maria José Casa-Nova, Maria José de Sousa Magalhães, Maria Júlia Jaleco, Maria Manuel Viana, Maria Manuela Cruz Cruz Reis Góis, Maria Priscila Soares, Maria Teresa Malheiros de Lemos Peixoto, Maria Teresa Samora Macara, Maria Trigoso, Maria Vitória Pato, Mariana Avelãs, Mariana Mortágua, Mario Brochado Coelho, Mário Marcelo F. S. Nogueira, Mário Robalo, Mario Ruivo, Mário Tomé, Marta Morais, Martins Coelho, Miguel Cardina, Nídia Zózimo, Noémio Ramos, Nuno Cabeçadas, Nuno Filipe Moreira dos Santos Carneiro, Nuno Martins, Nuno Serra, Nuno Teles, Nuno Teotónio Pereira, Octávio Ribeiro da Cunha, Octávio Teixeira, Olímpia Pinto, Orlando de Almeida, Patrícia Reis, Paula Cabeçadas, Paula Cristina Marques, Paula Gil, Paula Godinho, Paulo Borges, Paulo Coimbra, Paulo Fidalgo , Paulo Granjo, Paulo Jacinto, Paulo Sucena, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Pedro Daniel Tavares Ferreira, Pedro Miguel Santos, Pedro Moura, Pedro Silva Sena, Raimundo Pedro Narciso, Ramiro António Soares Rodrigues, Raquel Freire, Renato Carmo, Ricardo Amaral Robles, Ricardo Coelho, Ricardo Lindim Ramos, Ricardo Mamede, Ricardo Vicente, Rita Silva, Rita Veloso, Rogério Roque Amaro, Rosa Guilhermina Lomba Coreia Guedes, Rui Bebiano, Rui Junqueira Lopes, Rui Maia, Rui Onofre, Rui Viana Pereira, Sandra Monteiro, Sandra Paiva, Sandro Mendonça, Sara Boavida, Sara Falcão Casaca, Sara Gamito, Sara Rocha, Sérgio Manso Pinheiro, Sofia Roque, Susana de Sousa Dias, Teresa Dias Coelho, Teresa Sales, Tiago Gillot, Tiago João de Lemos Peixoto Martins, Timóteo Macedo, Ulisses Garrido, Vasco Lourenço, Viriato Sousa, Vítor Dias, Vitor Santos, Vítor Sarmento

Διεθνής υποστήριξη:

Leonidas Vatikiotis (Greek audit commission), Jean-Claude Chailley (French audit commission), Michel Husson (ATTAC-France), Eric Toussaint (CADTM Belgica), Pierre Khalfa (Fondation Copernic (France)), Tim Jenkins (Great Transition Initiative), Tim Jones (Jubilee Debt Campaign), Andrew Simms (New Economics Foundation), Prof. Costas Lapavitsas (Research on Money and Finance), Susan George (Transnational Institute), Dr. Ozlem Onaran (University of Westminster), Jeff Powell (Research on Money and Finance), Jacques Cossart (ATTAC-France), Marc Mangenot (Economist), Francine Bavay (Conseillere regional d'Ile-de-France), Maurice Fabrot (CADTM Belgique), Catherine Samary (Universite Paris Dauphine), Jean-Marie Harribey (Universite Bourdeaux IV), Veronic Gallais (ATTAC France), Giorgos Galanix (CADTM), James Meadway (New Economics Foundation), Louis Adam (Expert comptable), Thomas Coutrot (Co-presidente Attac França; Collectif pour un Audit Citoyen), Aurélie Trouvé (Co-presidente Attac França), Frédéric Lemaire (Attac França), Maria Katsantoni (General Secretariat for youth in Greece), Spyros Marchetos (Aristotle University of Thessaloniki), Iolanda Fresnillo (Observatorio de la Deuda en la Globalización)